WHM instructeurs

Voor het uitdragen van de Wim Hof Methode (WHM) hebben we gekozen voor een eenduidig en eenzijdig aanbod. Innerfire is hierin het platform. De instructeurs die het gehele WHM traject met succes hebben doorlopen kunnen kiezen om hun diensten aan te bieden via Innerfire. Voor de instructeurs die geen gebruik wensen te maken van dit platform zijn er duidelijke regels opgesteld die nageleefd dienen te worden.

We hebben voor deze opzet gekozen om de kwaliteit van de lessen te waarborgen en een eenduidig en transparant netwerk op te bouwen in de WHM. Mochten er op- of aanmerkingen/feedback betreffende één van onze instructeurs zijn kunt u altijd contact met ons opnemen.


Instructeurs van Innerfire

Innerfire zal altijd beschikbaar zijn voor de instructeurs ter ondersteuning. Hierin hebben de instructeurs rechtstreeks contact met Wim Hof. Om de kwaliteit van de WHM te waarborgen zijn er per jaar meerdere vaste contactmomenten met Wim Hof. Verder komen alle instructeurs één keer per jaar bij elkaar.

Overzicht Innerfire instructeurs

Freelance instructeurs

De freelance WHM instructeurs maken geen gebruik van het platform Innerfire. Na het behalen van het certificaat mogen de instructeurs een jaar lang op eigen site vermelden dat ze het WHM traject hebben doorlopen en gecertificeerd zijn voor een jaar lesgeven.

Eén keer per jaar komen de freelance instructeurs bijelkaar.

Overzicht freelance instructeurs

WHM Academy Our nature healthy.

De WHM Academy is geaccrediteerd door het CRKBO

Nieuwsbrief